FAQ
často kladené otázky

Živnostenské oprávnenie je potrebné z dôvodu, že spolupracujeme najmä so živnostníkmi, ktorí majú viazanú živnosť. Samozrejme je ale  možné pracovať aj na voľnú živnosť.Živnosť Vám ponúka lepšie finančné ohodnotenie, menej starostí ohľadom vybavenia  dokumentov a väčšiu flexibilitu, čo sa týka práce v Nemecku.V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa práce na  živnosť nás kontaktuje 

Naši zamestnanci pracujú v tzv. tímoch pozostávajúcich z  2 - 4 členov. Znalosť nemčiny v tomto prípade nie je nevyhnutnou podmienkou. Stačí, ak sa jeden člen zo skupiny dokáže dohovoriť po nemecky a obhájiť si vykonanú prácu. To nám umožňuje zamestnať aj odborníkov bez znalosti jazyka, ktorých vieme následne nakombinovať do skupín, kde sa nachádza aspoň jeden človek hovoriaci po nemecky.

Formulár A1 je potvrdenie sociálnej poisťovne , že ste počas pobytu v zahraničí aj naďalej súčasťou systému sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. V prípade kontroly v Nemecku je potrebné sa týmto formulárom preukázať. Formulár vám vydá Sociálna poisťovňa (na príslušnej pobočke, ktorá sa riadi sídlom vašej živnosti) a to na vyžiadanie po doložení zmluvy / objednávky, ktorú uzavriete s našou firmou.

Sociálna poisťovňa málokedy vystaví formulár na počkanie. Väčšinou vám potvrdí vašu žiadosť a formulár vystaví v lehote do 60 dní. Na základe potvrdenej žiadosti už môžete bez problémov vycestovať do zahraničia.

Freistellung je potvrdenie, na základe ktorého ste oslobodený od platenia daní v Nemecku. Za poplatok Vám ho vieme zabezpečiť, či predĺžiť jeho platnosť. Stačí, ak nám doložíte daňovú rezidenciu a ďalšie potrebné dokumenty.

Cena za vybavenie Freistellung-u je podľa aktuálneho cenníka.
Potvrdenie o daňovej rezidencii preukazuje, že ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky, alebo laicky povedané- že dane odvádzate na Slovensku. Daňový úrad Vám ho vystaví na vyžiadanie, pričom žiadať o neho môžete Vy osobne alebo Vaša účtovníčka - a to elektronicky (príslušnosť sa riadi sídlom vašej živnosti). Daňová rezidencia je dôležitým dokumentom pre vybavenie Freistellung-u.
Najlepším riešením je mať  vlastné auto, ktorým by ste sa dokázali pohodlne  dopraviť do Nemecka. Naši pracovníci nemusia cestovať do Nemecka sami, pokiaľ im to nevyhovuje. V prípade, že nedisponujete autom, vieme Vás spojiť s kolegami, ktorí auto majú a mohli by Vás vziať na zákazku so sebou v rámci skupiny. V prípade potreby poskytujeme svojim pracovníkom na niektoré zákazky aj firemné auto. Čo sa týka dopravy- všetko za Vás zariadi váš personálny manažér a pri Vašom nástupe s Vami prekonzultuje všetky možnosti.

Ubytovanie zabezpečujeme my a to formou bytov alebo penziónov do 20 km od stavby v ponúkanom štandarde.

V rámci bytu je k dispozícii: parkovacie miesto, Wi-Fi , kuchyňa, WC + sprcha, práčka, pričom na jednej izbe sú maximálne dvaja ľudia.

Z dôvodu, že je ubytovanie zabezpečené našou firmou je potrebné hlásiť dĺžku turnusov našej kancelárii. 
Firma AJDAM s.r.o. má z dôvodu aktívneho vyhľadávania nových pracovných príležitostí zákazky na území celého Nemecka. Zameriavame sa na zákazky orientované vo veľkých mestách a ich okolí.

Zákazky sú dlhodobé a to na základe spokojnosti našich nemeckých partnerov, vďaka čomu vieme zabezpečiť prácu počas celého roka. Tento aspekt vo veľkej miere ovplyvňujete práve vy kvalitou odvedenej práce. Ak sú nemeckí klienti spokojní s odbornosťou našich pracovníkov, budú otvorení ďalšej spolupráci s našou spoločnosťou.


Náplňou práce je montážna činnosť v danom odbore (stavebná elektroinštalácia, vodoinštalácie, kúrenárske práce, montáž sanity). Počas konkrétneho projektu sa náplň Vašej práce prispôsobuje plynutiu zákazky. O všetkých zmenách ste včas informovaný. V prípade akýchkoľvek otázok vždy kontaktujte vášho personálneho manažéra, ktorý Vás prijímal do práce, čím spoločne predídeme komplikáciám a prípadným nedorozumeniam.
Materiál zabezpečuje nemecký klient (ak nebolo dohodnuté inak). Ak počas zákazky spozorujete, že chýba materiál alebo sú dodávky materiálu v časovom sklze, je potrebné kontaktovať svojho nemeckého majstra a konzultovať s ním jednotlivé prestoje. Zároveň je potrebné o tom upovedomiť našu kanceláriu a to v čo najkratšom časovom horizonte.
Telefonicky alebo priamo na osobnom pohovore Vám bude oznámené, aké náradie si treba so sebou na zákazku vziať. Do všeobecnej základnej výbavy, ktorou by ste mali disponovať, patrí: malá vŕtačka, veľká vŕtačka, malá flexa, káblový bubon, sada skrutkovačov, sada klieští. Nadrozmerné alebo inak špecifické náradie je zabezpečené priamo na stavbe prípadne ho máte zabezpečené od nás spolu s firemným autom.

Akúkoľvek škodu na stavbe je potrebné bezprostredne po vzniku hlásiť zodpovednému vedúcemu stavby ako aj svojmu personálnemu manažérovi .

Pri menších škodách väčšinou nemecký zadávateľ súhlasí s ich odstránením bez nároku ďalšej náhrady škody. V žiadnom prípade by ale malé poškodenia, ktoré niekedy pri práci vzniknú, nemali zle vplývať na ďalšiu spoluprácu medzi Vami a nemeckým klientom. Preto prosím, jednajte seriózne a zodpovedne.

Poistenie musí byť uzatvorené z dôvodu prípadného vzniku väčších škôd na stavbe. Je preto nutné, aby ste mali uzatvorené poistenie zodpovednosti voči škodám od prvého dňa nástupu do práce. Poisťovňa v takých prípadoch kompenzuje vzniknuté škody za Vás.

Poistenie zodpovednosti za škody zabezpečuje aj naša spoločnosť. O podrobnostiach budete informovaný pri nástupe do práce našim personálnym manažérom.
V prípade že sa neviete skontaktovať so stavbyvedúcim, ubytujúcou alebo neviete nájsť adresu stavby, obráťte sa na našu kanceláriu, ktorá je Vám k dispozícii aj mimo pracovnej doby.

Ponúkaný nástupný plat je 18€/h na základe Vašich znalostí, skúsenosti a praxe. Pri nábore sa Vás bude personálny manažér pýtať, aké máte skúsenosti, koľko rokov už pracujete na danej pozícii, či ste vyučený vo svojom odbore, ako dobre ovládate nemecký jazyk a aké certifikáty vlastníte. Od toho sa bude odvíjať výška Vášho nástupného platu. Výšku platu tiež ovplyvňuje to, ako dlho u nás pracujete a v neposlednom rade spokojnosť nemeckého klienta s Vašou prácou.


V našej firme sme vždy otvorení konzultácii o navýšení vašej hodinovej mzdy v prípade spokojnosti s kvalitou Vašej práce. Preto vždy zvážte akou mierou sa podieľate na zákazke, ako prispievate k dobrej atmosfére na pracovisku a ako dodržiavate jednotlivé predpisy a nariadenia.
  • Župčany 261, Prešov 080 01
  • info@ajdam.sk
  • +421 910 144 184
Prihláste sa na odber noviniek
Zadajte vašu emailovú adresu a my vás
budeme informovať o všetkých novinkách.
mark